Elektrosmog - geopatogenní zóny

 

SOMAVEDIC kamenný prodej v Plzni + zdarma zásilkový e-shop ( vše skladem )

TRPÍTE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY BEZ JASNÝCH PŘÍČIN...?

SOMAVEDIC  UŽ POMOHL MNOHA LIDEM PO CELÉM SVĚTĚ...

Somavedic ideálně harmonizuje tělo a eliminuje chyby v prostřdí ve kterém žijete, trávíte většinu času. Funguje na vše živé včetně rostlin i zvířat.

Výsledky Somavedicu jsou sledovány téměř ve všech biorezonančních centrech včetně našeho, kde jsou měření prováděna na čtyřech přístrojích BICOM + přístroj BBS + přístroj IMAGO SENSITIV

 

Pokud chceme odstranit důsledek,
musíme v první řadě odstranit příčin

 

Prohlédněte  si  videa pod články, ve kterém uvidíte zkušenosti nejen uživatelů, ale  i  odborníků a lékařů.

Rozhovor s výrobcem a majitelem Somavedic technology s.r.o. zde :

Nové video 2018 zde

 

 • Chronické  a  různé  neurčité  zdravotní  potíže  mohou být způsobené vlivem geopatogenních zón a elektrosmogu
 • Onkologická  onemocnění  jsou z více než 80% zapříčiněna dlouhodobým působením geopatogenních zón a elektrosmogu !
 • Spíte-li  v  geopatogenní  zóně,  Vaše  tělo  nemá  možnost " dobít " dostatečné množství energie potřebné pro uchování zdraví
 • Vliv Somavedicu na člověka ( mimo fyzických pocitů ) je měřitelný na každém biorezonančním přístroji. V průměru po měsíci je geopatogenní stres a elektrosmog vyčištěn, tzn. že člověk ( flora i fauna ) díky Somavedicu je mimo vliv těchto nebezpečných záření.

        

       Somavedic  je  přístroj,  který  dokáže  spolehlivě  eliminovat  a  následně  úplně odstranit  nežádoucí vlivy geopatogenních, patogenních, psychosomatických zónelektrosmogu. Přístroj Somavedic byl sestrojen  po několika  letech  výzkumu  a  zkoušek.  Testován  a   ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních věd, ale i provozovateli diagnosticko-terapeutických center. Somavedic neodstraňuje geopatogenní zóny, jako takové, ty jsou již v zemi navždy, díky zásahu do tektonických vrstev země, ale eliminuje negativní vliv na člověka, flóru i faunu.

 

        Přístroj Somavedic  odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důle- žitý pro  očistu  domácího  i  firemního  prostředí. Dosah přístroje Somavedic  je  30 m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

 

       Nepříznivé vlivy  geopatogenních  zón  se  můžou projevovat různě podle místa, intenzity a také citlivosti kaž-dého  z  nás.  Mírnější   škodlivé  účinky  geopatogenních  zón (GPZ) se  projevují  jako  nepohodlí  na  fyzické či psychické  úrovni.  Mezi ty fyzické projevy patří bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře,  trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové  vnitřní napětí.  Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce. Uvedu ještě několik příkladů  :  stálá  slabost při ranním vstávání - pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo nespavost - děti utíkají k rodičům (v noci), starší mění místo  spaní,  nervové  choroby,  těžkosti  trávícího  traktu,  chronický  katar hrdla  a  žaludku, srdeční choroby. Paleta  všech  možných  obtíží  je  velmi široká. Kromě energetického vyčerpání, mohou geopatogenní zóny stát i za vznikem a trváním onkologických onemocnění.

 

 Distribuční centrum BICOM Plzeň - Masarykova 14 - Plzeň Doubravka

 

CENY Somavedic

Somavedic Harmonie 7.260,- včetně DPH + dopravané poštovné ZDARMA

Quantum  7.260,- včetně DPH + dopravané poštovné ZDARMA

Atlantik  7.260,- včetně DPH + dopravané poštovné ZDARMA

Somavedic MEDIC     12.100,- kč včetně DPH + dopravané poštovné ZDARMA

Somavedic MEDIC URAN 17.000,- včetně DPH + dopravané poštovné ZDARMA

 

Na naší pobočce jsou výrobky Somavedic : Quantum ,Harmonie, Medic a Medic URAN pro Vás skladem

 

Objednávka - informace

SomatexSomatex

 

Základní informace o problematice

Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu a vysokofrekvenčního elektromagnetického záření. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť k přívodu elektrického proudu vytváří elektrická a magnetická pole, a tím také podstatnou část elektromagnetické zátěže životního prostředí, tzv. elektrosmog. Elektrosmog produkují také všechny elektrické a elektronické přístroje. Bezdrátové sítě dnes nacházejí široké využití v bezpočtu oborů, mj. v průmyslové výrobě, logistice nebo zdravotnické technice. Také v soukromém životě používáme tyto technologie denně: nepostradatelným pomocníkem mnoha lidí se stala koncová mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo PDA. Bezdrátové telefony, Bluetooth, Wireless LAN, dálkově ovládané otvírání garážových vrat, přístrojů a strojů – všechny tyto technologie jsou založeny na bezdrátových komunikačních systémech. Lze předpokládat, že se technologie bezdrátových sítí budou v budoucnosti využívat stále ve větší míře a v nových oblastech. Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny: vysokofrekvenční elektrosmog, jemuž se dnes už nelze vyhnout. Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala na konci května 2011 vysokofrekvenční záření jako „potenciálně rakovinotvorné“. K tomuto závěru došla expertní skupina Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu. 31 odborníků ze 14 zemí vyhodnocovalo v Lyonu „téměř všechny dostupné vědecké doklady“.

Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Seznam podle mezinárodních výzkumů sahá až k závažným chorobám, jako je zvýšené riziko rakoviny, genetické modifikace a změny v imunitním a centrálním nervovém systému.

Dnes typická, technicky vytvořená hladina záření komunikačního radiosignálu překračuje ve městech přirozené elektromagnetické reliktní záření, nezbytné k životu, deset milionkrát až miliardkrát. Tento vývoj vede k tomu, že jsme všichni všude a nepřetržitě vystaveni elektromagnetické zátěži, jíž dosud lidstvo v takovéto formě a intenzitě nečelilo. Nebezpečnost tohoto nového typu ekologické zátěže spočívá v tom, že i informační systém lidského těla pracuje s přirozenými elektromagnetickými signály – ten ovšem pracuje s milionkrát nižšími hladinami energie! Nadměrný výskyt technických elektromagnetických polí a paprsků tak způsobuje v přírodě, u živočichů a u lidí četné biologické poruchy, vyvolávané pronikáním technických elektromagnetických signálů do přirozeného životního prostředí a do informačních systémů našich buněk, tělesných soustav a orgánů.

Každý člověk reaguje na elektromagnetickou zátěž ve svém okolí jinak. Tato reakce závisí na jedné straně na intenzitě a délce působení elektromagnetických frekvencí a modulací, jejichž důsledkem je jedinečná kombinace účinků, na druhé straně na dispozicích jedince, na individuální anamnéze a současném zdravotním stavu, na imunitním systému, schopnosti organismu kompenzovat okolní zátěž a na odolnosti vůči vnějším vlivům. Navzdory četnými výzkumy prokázaným zdravotním rizikům vysokofrekvenčního elektromagnetického záření si už patrně nedokážeme dnešní společnost představit bez používání elektronických a elektrotechnických zařízení, jako jsou mobilní telefony a k jejich provozu nutné vysílače mobilního signálu. Je proto pochopitelné, že se úvahy člověka stáčejí spíše směrem, jak by bylo možné lépe se před důsledky elektromagnetického záření chránit.

Jednou z účinných ochran před škodlivým vlivem elektrosmogu je právě Somavedic. Rozhodli jsme se nechat jeho ochranné působení otestovat v mezinárodní vědecké laboratoři IGEF a zde je výňatek z jejich zprávy:

Testování přístroje Somavedic MEDIC ohledně ochranného účinku při zátěži elektromagnetickým zářením, např. vysílači mobilního signálu, technologiemi Wi-Fi a WLAN (Wireless Local Area Network), mobilními telefony, smartphony, bezdrátovými telefony a geopatogenními zónami

K našemu níže zdokumentovanému testování byl ochranný účinek přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami testován deseti zkušebními osobami různého pohlaví v různých testovacích situacích. 

Cílem následujícího testování bylo zjistit, zda a případně do jaké míry je přístroj Somavedic MEDIC vhodný k ochraně před škodlivým působením vysokofrekvenčního elektromagnetického záření a elektrosmogu.  Jako testované osoby byli vybráni pouze lidé, kteří podle vlastní výpovědi citlivě reagují na elektrosmog.

Zdůvodnění volby měření variability srdeční frekvence jako diagnostického systému pro toto testování

Vegetativní nervový systém dynamicky řídí v závislosti na momentální vnější a vnitřní zátěži vnitřní rovnováhu organismu. Srdce reaguje jak na vědomě vnímané, tak na vědomím nevnímané podněty, např. na podněty elektromagnetického záření, vstupující z okolí do vegetativního nervového systému. Variabilita srdeční frekvence vychází u zdravého člověka především z optimální souhry sympatické a parasympatické větve vegetativního nervového systému. Srdce je zdrojem elektromagnetické energie o síle 2,4 wattu, jejíž vibrace jsou měřitelné i v nejmenší buňce lidského organismu. Všechny rytmy života se projevují na srdečním tepu. Jsou-li tyto rytmy koherentní, ve vzájemné harmonii, cítíme se dobře. Hlavní měřitelnou veličinou tohoto informačního řetězce je variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability, HRV) jako nejdůležitější parametr pro exaktní posuzování psychické pohody a vitality.

Jako variabilita srdeční frekvence se označuje schopnost organismu (člověka, savce) měnit frekvenci srdečního rytmu. I v klidu dochází ke spontánním proměnám časových rozestupů mezi dvěma údery srdce. Zdraví organismus neustále přizpůsobuje autonomní fyziologickou regulací rychlost srdečního tepu momentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak srdeční frekvence za normálních okolností opět sníží. Vyšší přizpůsobivost zátěži se projevuje jako vyšší variabilita srdeční frekvence. Při chronické stresové zátěži jsou obě tyto schopnosti vlivem dlouhodobě vysokého napětí více či méně omezeny a sníženy. Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vysokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifikuje nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlouhodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost organismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům. Na pozadí těchto souvislostí lze prokázat ochranný účinek produktu nebo opatření na základě měření variability srdeční frekvence. Spontánní stimulace vegetativního nervového systému elektromagnetickým zářením a geopatogenními zónami leží většinou hluboko pod prahem tělesného vnímání. Citlivá technika moderních systémů měření biologické zpětné vazby (biofeedback) však dokáže zaznamenat i nejmenší reakce řízení vegetativního nervového systému, a to zejména na základě parametrů variability srdeční frekvence.

Ve vědeckém výzkumu byla opakovatelnost výsledků moderních měřicích přístrojů variability srdeční frekvence potvrzena i při krátkých intervalech měření. Jako diagnostický systém byla proto zvolena metoda měření variability srdečního pulzu, pomocí níž bylo zjišťováno, zda energetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC povede u probandů ke zlepšení variability srdeční frekvence, a zda tak může přispět ke zvýšení individuální adaptability biologického systému. Použití přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami by tak mělo vést k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence, pozitivně působit na srdeční oběhovou soustavu a snižovat výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy.

Biofyzikální testování energetického působení přístroje Somavedic MEDIC s využitím systému měření biologické zpětné vazby Stress Pilot Plus

V této studii jsme zaznamenávali změny fyziologických signálů skupiny probandů jako zpětnou vazbu vegetativního nervového systému na bioenergetickou informaci přístroje Somavedic MEDIC na základě měření variability srdeční frekvence. Výsledky měření pak byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami.

 Prodej na telefonu 602427425 nebo emailu info@bicomplzen.cz  DOPRAVNÉ ZDARMA

Závěr

Z výsledků měření lze vyvodit, že používání přístroje Somavedic MEDIC vede u 80 % testovaných osob ke zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhovou soustavu a snižuje výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy. Naměřené výsledky ukazují, že pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC se zvyšuje s prodlužující se dobou používání. U osmi testovaných osob se po několikadenní fázi adaptace zlepšila schopnost regulovat srdeční frekvenci a adaptovat vegetativní nervový systém na různá zatížení elektrosmogem a geopatogenními zónami. Naměřené výsledky byly z velké části potvrzeny rovněž výpověďmi testovaných osob k subjektivnímu vnímání reakce jejich organismu na bioenergetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC.

 
 

Zůstaňte s námi v kontaktu také na Facebooku

 • Analýza energického stavu organismu
 • Vizualizace výsledků na tělesných orgánech a tkáních
 • Urychluje vypracování plánu terapie
 • Poskytuje doporučení terapie pro přístroj BICOM
 • Rychlé a snadné použití

BICOM BodyCheck je neinvazivní analytický systém komplementární medicíny, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav pacienta během několika minut.

Bicom Body Check

Přístroj poskytuje informace o energetických stavech orgánů, tkání a buněk, klasifikuje stupeň aktuálních zátěží a určuje jejich možné příčiny. Je k dispozici řada digitalizovaných frekvenčních vzorků substancí (alergeny, toxiny, patogeny, atd.).

Při použití této komplexní analýzy může BICOM terapeut nastavit rychlejší a přesnější terapeutický program. Doporučená čísla programů BICOM jsou velkou výhodou a přinášejí lepší výsledky a úsporu času při terapii BICOM.

BICOM BodyCheck systém obsahuje:

 • Magnetický induktor (sluchátka)
 • Notebook
 • Vyhodnocovací jednotka
 • Speciální software

Software obsahuje následující registr:

Diagnostický modul (DM)

 • Biochemická homeostáze
 • Elektrosmog a geopatie
 • Frekvence zdravých tkání
 • Hormony a preparáty
 • Mikroorganismy
 • Patologie
 • Potravinové přísady
 • Zátěže

Terapeutický modul (TM)

 • Alopatie
 • Fytoterapie
 • Homeopatie
 • Minerály a drahé kameny
 • Nosody
 • Očkování
 • Potravinové zátěže
 • Potraviny
 • Vitamíny a živiny

Zůstaňte s námi v kontaktu také na Facebooku