Aureola®

 Aureola 21

Aureola® S je hardware-software komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.

Aureola® S umožňuje zaznamenávat A-images (např. prsty) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů. Pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu).

 

Energy auraEnergy auraObrázek z měření

Princip technologie

Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody. Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem elektromagnetického pole. Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného objektu. Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které následně zachytí a zpracuje software.

Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromganetických vlastnostech objektu.

Aureola® S - hardwarovo-softwarový komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.

Aureola® S - umožňuje zaznamenávat A-images (prsty na rukou člověka) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů.

Aureola® S - pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu). Snímky A-images a správu režimů práce zajišťuje software.

 Aureola 3

Aureola® S umožňuje

 • - těsně před měřením si nemyjte ruce
 • - je třeba sundat si všechno magnetické a kovové z rukou a krku
 • - není příliš přesné, pokud má klient dlouhé nehty, ideálně mít nehty ostříhané
 • - jakékoli i minimální porušení kůže na prstech nahlásit dopředu
 • - prsty umísťovat dle pokynů obsluhy doprostřed bříškem na snímací sklíčko, netlačit

Aureola® S umožňuje

  • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

 

  • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

 

  • vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

 

  • vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

 

  • vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

 

  • vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

 

  • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psyhické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

 

  • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

 

 • balík software zahrnuje „Kompenzační modul“ umožňující pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti

Porovnání velikosti a směru na obrázku

Zůstaňte s námi v kontaktu také na Facebooku

 • Analýza energického stavu organismu
 • Vizualizace výsledků na tělesných orgánech a tkáních
 • Urychluje vypracování plánu terapie
 • Poskytuje doporučení terapie pro přístroj BICOM
 • Rychlé a snadné použití

BICOM BodyCheck je neinvazivní analytický systém komplementární medicíny, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav pacienta během několika minut.

Bicom Body Check

Přístroj poskytuje informace o energetických stavech orgánů, tkání a buněk, klasifikuje stupeň aktuálních zátěží a určuje jejich možné příčiny. Je k dispozici řada digitalizovaných frekvenčních vzorků substancí (alergeny, toxiny, patogeny, atd.).

Při použití této komplexní analýzy může BICOM terapeut nastavit rychlejší a přesnější terapeutický program. Doporučená čísla programů BICOM jsou velkou výhodou a přinášejí lepší výsledky a úsporu času při terapii BICOM.

BICOM BodyCheck systém obsahuje:

 • Magnetický induktor (sluchátka)
 • Notebook
 • Vyhodnocovací jednotka
 • Speciální software

Software obsahuje následující registr:

Diagnostický modul (DM)

 • Biochemická homeostáze
 • Elektrosmog a geopatie
 • Frekvence zdravých tkání
 • Hormony a preparáty
 • Mikroorganismy
 • Patologie
 • Potravinové přísady
 • Zátěže

Terapeutický modul (TM)

 • Alopatie
 • Fytoterapie
 • Homeopatie
 • Minerály a drahé kameny
 • Nosody
 • Očkování
 • Potravinové zátěže
 • Potraviny
 • Vitamíny a živiny

Zůstaňte s námi v kontaktu také na Facebooku